Studio-Das, restaurator van kleur, 

voor herstel van de geschilderde wereld

  1. -

  2. -

  3. -beoordeling decoratief schilderwerk  -  historisch kleuronderzoek  -  doelstelling en plan van aanpak formuleren met kostencalculatie -  conservering bestaande en reconstructies van verloren decoraties 

  4. --  restauratie wandschilderingen en behang  -  fijnschilderen -  materiaalimitaties en vergulden  -  restauratieverslagen


Overleg met opdrachtgevers, meedenken, voorstellen doen, materiaalkeuzes, organisatie en uitvoering.

Studio-Das heeft ervaring sinds 1985 op het hele traject, in grote en kleine projecten.


Studio-Das staat onderleiding van kunstschilder/restaurator Coen van Leeuwen

Artistieke opleiding Rietveld Academie Amsterdam en Rijks Academie Helsinki. 

Verf-chemische scholing als assistent in laboratorium van Pieter Keune..

                            Studio-Das heeft zich gebonden aan het E.C.C.O.-protocol, door lidmaatschap van

   

 

info@studio-das.nl                                                             mobiel: 06 21 6070 12